Thursday, May 21, 2009

99 names of Allah =)We have always heard of Asma-ulHusna, where it is a song with the 99 names of Allah as it's lyrics. We remember the tune, and I bet most of us have already memorised all 99 names, Alhamdulillah =)

However in my case, I do not exactly remember ALL the names; there are a few that I am not sure how to pronounce whenever I try to sing back the song. What more remember the meaning of each XD

I hope that this could help myself, and anyone else in remembering His 99 names =)


Ar-Rahman -Yang Maha Pemurah
Ar-Rahim -Yang Maha Mengasihi
Al-Malik -Yang Maha Menguasai
Al-Quddus -Yang Maha Suci
Al- Sallam -Yang Maha Selamat Sejahtera
Al-Mu'min -Yang Maha Melimpahkan Keamanan
Al-Muhaimin -Yang Maha Pengawal serta Pengawas
Al-Aziz -Yang Maha Berkuasa
Al-Jabbar -Yang Maha Kuat
Al-Mutakabir -Yang Melengkapi Segala Ke Besarannya
Al-Khaliq -Yang Maha Pencipta
Al-Bari -Yang Maha Menjadikan
Al-Musawwir -Yang Maha Pembentuk
Al-Ghaffar -Yang Maha Pengampun
Al-Qahhar -Yang Maha Perkasa
Al-Wahhab -Yang Maha Penganugerah
Al-Razzaq -Yang Maha Pemberi Rezeki
Al-Fattah -Yang Maha Pembuka
Al-'Alim -Yang Maha Mengetahui
Al-Qabidh -Yang Maha Pengekang
Al-Basit -Yang Maha Melimpah Nikmat
Al-Khafidh -Yang Maha Perendah (Pengurang)
Ar-Rafi' -Yang Maha Peninggi
Al-Mu'izz -Yang Maha Mengasihi dan menghormati (Memuliakan)
Al-Muzill -Yang Maha Menghina
As-Sami' -Yang Maha Mendengar
Al-Basir -Yang Maha Melihat
Al-Hakam -Yang Maha Mengadili
Al-'Adl -Yang Maha 'Adil
Al-Latif -Yang Maha Lembut serta Halus
Al-Khabir -Yang Maha Mengetahui
Al-Halim -Yang Maha Penyabar
Al-'Azim -Yang Maha Agung
Al-Ghafur -Yang Maha Pengampun
Asy-Syakur -Yang Maha Bersyukur
Al-'Aliy -Yang Maha Tinggi serta Mulia
Al-Kabir -Yang Maha Besar
Al-Hafiz -Yang Maha Memelihara
Al-Muqit -Yang Maha Menjaga
Al-Hasib -Yang Maha Penghitung
Al-Jalil -Yang Maha Besar serta Mulia
Al-Karim -Yang Maha Pemurah
Ar-Raqib -Yang Maha Waspada
Al-Mujib -Yang Maha Pengkabul
Al-Wasi' -Yang Maha Luas
Al-Hakim -Yang Maha Bijaksana
Al-Wadud -Yang Maha Penyayang
Al-Majid -Yang Maha Mulia
Al-Ba'ith -Yang Maha Membangkitkan Semula
Asy-Syahid -Yang Maha Menyaksi
Al-Haqq -Yang Maha Benar
Al-Wakil -Yang Maha Pentadbir
Al-Qawiy -Yang Maha Kuat
Al-Matin -Yang Maha Teguh
Al-Waliy -Yang Maha Melindungi
Al-Hamid -Yang Maha Terpuji
Al-Muhsi -Yang Maha Penghitung
Al-Mubdi -Yang Maha Pencipta dari Asal
Al-Mu'id -Yang Maha Mengembali serta Memulihkan
Al-Muhyi -Yang Maha Menghidupkan
Al-Mumit -Yang Mematikan
Al-Hayy -Yang Senantiasa Hidup
Al-Qayyum -Yang Hidup serta Berdiri Sendiri
Al-Wajid -Yang Maha Penemu
Al-Majid -Yang Maha Mulia
Al-Wahid -Yang Maha Esa
Al-Ahad -Yang Tunggal
As-Samad -Yang Menjadi Tumpuan
Al-Qadir -Yang Maha Berupaya
Al-Muqtadir -Yang Maha Berkuasa
Al-Muqaddim -Yang Maha Menyegera
Al-Mu'akhkhir -Yang Maha Penangguh
Al-Awwal -Yang Pertama
Al-Akhir -Yang Akhir
Az-Zahir -Yang Zahir
Al-Batin -Yang Batin
Al-Wali -Yang Wali / Yang Memerintah
Al-Muta'ali -Yang Maha Tinggi serta Mulia
Al-Barr -Yang banyak membuat kebajikan
At-Tawwab -Yang Menerima Taubat
Al-Muntaqim -Yang Menghukum (mereka yang bersalah)
Al-'Afuw -Yang Maha Pengampun
Ar-Ra'uf -Yang Maha Pengasih serta Penyayang
Malik-ul-Mulk -Pemilik Kedaulatan Yang Kekal
Dzul-Jalal-Wal-Ikram -Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan
Al-Muqsit -Yang Maha Saksama
Al-Jami' -Yang Maha Pengumpul
Al-Ghaniy -Yang Maha Kaya serta Serba Lengkap
Al-Mughni -Yang Maha Mengkayakan dan Memakmurkan
Al-Mani' -Yang Maha Pencegah
Al-Darr -Yang Mendatangkan Mudharat
Al-Nafi' -Yang Memberi Manfaat
Al-Nur -Yang bercahaya
Al-Hadi -Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk
Al-Badi' -Yang Maha Pencipta Yang Tiada BandinganNya
Al-Baqi -Yang Maha Kekal
Al-Warith -Yang Maha Mewarisi
Ar-Rasyid -Yang Memimpin (Ke arah Kebenaran)
As-Sabur -Yang Maha Penyabar